latex dresses
latex clothes
Örestadsmäklarna - Tillträdesdagen

TILLTRÄDESDAGEN

Tillträdesdagen är den dag då du köpet slutförs och du kan flytta in. Först skall vi träffas på banken, vanligen på köparens bank. Hela köpeskillingen betalas, samt att eventuella pantbrev mm görs tillgängliga för köparen osv. Det här sköter vi om tillsammans med banken. Säljaren skall samtidigt lämna över nycklar och övriga handlingar som hör till bostaden.

Skulle det vara så att köparens bank är väldigt långt borta eller kanske är ett låneinstitut utan besökskontor träffas vi på vårt kontor och slutför affären med hjälp av telefon, e-post och fax.