latex dresses
latex clothes
Örestadsmäklarna - Home Staging

HOME STAGING

De flesta väljer att själva förbereda sin bostad inför visning. Alternativet är att göra en ”Home Staging” eller ”Home Styling”. Detta kan göras olika genomgripande, allt från att avpersonifiera bostaden och vanligtvis minska inredningsdetaljerna något till totala ommöbleringar och även målning och tapetsering. Detta är dock inte så vanligt i den här regionen.