latex dresses
latex clothes
Örestadsmäklarna - Höghöjdsfoto - Mastfoto

HÖGHÖJDSFOTO (MASTFOTO)

En vy lite från ovan ger ett helt annat intryck av fastighet och miljö.
När det är svårt att fånga hela tomten, innergård eller omgivningar med en vanlig fotografering tillgriper vi nästa åtgärd. Vi har egen utrustning för att ta höghöjdsbilder med en flexibel mast på upp till 18 meter, vilket brukar göra susen. Naturligtvis ordnar vi detta helt utan extrakostnader för dig som säljare.

Vi åtar oss även uppdrag för andra kunders räkning exempelvis vid en utgrävning, miljöbilder, helhetsbilder över en produktionsanläggning, stora byggnader, kyrkor mm.
Mastfoto med ©Örestadsmäklarna AB